HTX SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP NHẬT HẰNG

Địa chỉ: Lộc Yên - Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Lộc Yên - Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0973100667
Diện tích
54500m2
Sản lượng dự kiến
56000kg
Số lượng
2,150 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

NGUYỄN THỊ HẰNG - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP NHẬT HẰNG
Điện thoại 0973100667
Địa chỉ Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh