THT 2 SẢN XUẤT BƯỞI VIETGAP XÓM 9 HÀ LINH

Địa chỉ: Xóm 9 xã Hà Linh- Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Xóm 9 xã Hà Linh- Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0974914210
Diện tích
56625m2
Sản lượng dự kiến
79970kg
Số lượng
1,950 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Lê Văn Thoan
Điện thoại 0974914210
Địa chỉ Xóm 9, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh