THT SẢN XUẤT BƯỞI PHÚC TRẠCH VIETGAP THÔN 12 XÃ HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: Thôn 12- Hương Giang- Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn 12- Hương Giang- Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0366664625
Diện tích
60000m2
Sản lượng dự kiến
70800kg
Số lượng
2,620 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!