THT SẢN XUẤT BƯỞI PHÚC TRẠCH VIETGAP THÔN 8 XÃ HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: Thôn 8- Hương Giang- Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn 8- Hương Giang- Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0972148951
Diện tích
48000m2
Sản lượng dự kiến
53700kg
Số lượng
1,855 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

trần văn đại
Điện thoại 0972148951
Địa chỉ Thôn 8 xã hương giang huyện hương khê