THT TRỒNG BƯỞI PHÚC TRẠCH THÔN ĐÔNG TRÀ

Địa chỉ: Đông Trà- Hương Trà - Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Đông Trà- Hương Trà - Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0394011828
Diện tích
53000m2
Sản lượng dự kiến
15800kg
Số lượng
1,832 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Trần Thanh Long
Điện thoại 0394011828
Địa chỉ Thôn Đông Trà, xã Hương Trà Hương Khê Hà Tĩnh