THT TRỒNG BƯỞI PHÚC TRẠCH THÔN YÊN BÌNH

Địa chỉ: Thôn 4 - Hoà Hải- Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn 4 - Hoà Hải- Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0357770919
Diện tích
50150m2
Sản lượng dự kiến
21630kg
Số lượng
1,827 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Nguyễn Văn Thắng
Điện thoại 0357770919
Địa chỉ Thôn 4, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh