TỔ SẢN XUẤT BƯỞI PHÚC TRẠCH THÔN KIM SƠN 1

Địa chỉ: Thôn Kim Sơn - Hương Trạch - Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Kim Sơn - Hương Trạch - Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0342067379
Diện tích
56750m2
Sản lượng dự kiến
100000kg
Số lượng
2,270 cây
Chứng nhận chất lượng
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Hoàng Quốc Hội
Điện thoại 0342067379
Địa chỉ Thôn Kim Sơn, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh