THT 2 SẢN XUẤT BƯỞI VIETGAP XÓM 9 HÀ LINH

Người đại diện
Lê Văn Thoan
Điện thoại liên hệ
0974914210
Địa chỉ
Xóm 9, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin chung
Tổ hợp tác 2 sản xuất bưởi VietGAP xóm 9 Hà linh Gồm 12 thành viên