HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THẢO VÂN

Địa chỉ: Thôn 3 - Phúc Trạch - Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn 3 - Phúc Trạch - Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0917754688
Diện tích
72000m2
Sản lượng dự kiến
29500kg
Số lượng
1,230 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Lê Thị Cẩm Vân
Điện thoại 0917754688
Địa chỉ Phúc Trạch, Hương Khê Hà Tĩnh