HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THẢO VÂN

Người đại diện
Lê Thị Cẩm Vân
Điện thoại liên hệ
0917754688
Địa chỉ
Thôn 3, xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh
Giấy phép kinh doanh