THT 6 SẢN XUẤT BƯỞI VIETGAP XÓM 9 HÀ LINH

Địa chỉ: Xóm 9 xã Hà Linh- Hương Khê- Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Xóm 9 xã Hà Linh- Hương Khê- Hà Tĩnh
Điện thoại
0355058189
Diện tích
62000m2
Sản lượng dự kiến
87880kg
Số lượng
2,170 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Nguyễn Văn Tài THT 6 sản xuất bưởi VietGAP xóm 9 Hà Linh
Điện thoại 0355058189
Địa chỉ Xóm 9, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh