THT 6 SẢN XUẤT BƯỞI VIETGAP XÓM 9 HÀ LINH

Điện thoại liên hệ
0355058189
Địa chỉ
Xóm 9, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Sản phẩm liên kết
Thông tin chung
Tổ hợp tác 6 sản xuất bưởi VietGAP xóm 9 Hà Linh Gồm 16 thành viên