...
Cao Đình Thục, Thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên Nông trại