...
cao ngọc châu thôn thái yên, lộc yên Nông trại