...
Đinh Thị Tình, Thôn Trung Thượng, xã Lộc Yên Nông trại