...
Hán Duy Đường, thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên Nông trại