...
Lê thị hà, thôn hương thượng, xã lộc yên Nông trại