...
nguyễn Đình hùng, thôn trung thượng, xã lộc yên Nông trại