...
Nguyễn Thị Dung, thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên Nông trại