...
Nguyễn Thị Hồng Lam,thôn Hương thượng xã Lộc yên Nông trại