...
Nguyễn Thị Liên, thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên Nông trại