...
Nguyễn trọng sỹ, thôn Hương Giang, xã lộc Yên Nông trại