...
Phạm Văn Bài, thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên Nông trại