...
phan thị lam_ thôn Hương Giang, xã lộc yên, huyện Hương Khê Nhà sản xuất