...
Phan Văn Hạp-THT số 2 VietGAP bưởi thôn 4 Hương Thủy -0989771145 Nông trại