HỘ SẢN XUẤT TỰ DO XÃ LỘC YÊN

Địa chỉ: Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích
528950m2
Sản lượng dự kiến
474080kg
Số lượng
22,200 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Danh sách thành viên